ECG voor bedrijven en organisaties

In de Common Good economie deelt iedereen in de resultaten van ondernemen en besturen, niet alleen de aandeelhouders, bestuurders en investeerders.

ECG helpt bedrijven, organisaties en overheden daarom met verantwoord management en ondernemerschap en maakt hun bijdrage aan de samenleving zichtbaar in meer waarden dan geld alleen.

Dat doen we met behulp van een Common Good Balans, die de impact van de organisatie bij haar stakeholders laat zien aan de hand van vier belangrijke waarden:

  • menselijke waardigheid
  • solidariteit & sociale rechtvaardigheid
  • ecologische duurzaamheid
  • transparantie en medezeggenschap

 

Een nieuwe manier van ondernemen, besturen en samenwerken

Dat bedrijven winst moeten maken stellen we niet ter discussie. Maar het is voor de principes van de ECG wel van belang hoe die winst wordt gemaakt en wat er mee wordt gedaan. Dat winst niet leidt tot oneindige groei, en dat die winst tot stand komt in samenwerking, in plaats van concurrentie.

Onder welke omstandigheden werken de medewerkers? Biedt de organisatie gelijke kansen aan iedereen ongeacht gender, leeftijd, etnische achtergrond of sexuele geaardheid? Hoe worden beslissingen genomen – van boven af of met inspraak? Hoe kiest het bedrijf haar leveranciers – geeft alleen de laagste prijs de doorslag? Hoe gaat de organisatie met het milieu en duurzaamheid om? Is de marketing eerlijk en klantvriendelijk, of agressief en misleidend? Werkt een overheid ook echt in het belang van haar burgers?

Deze en andere gedragingen laten zien of een bedrijf alleen maar bestaat om zoveel mogelijk geld te verdienen, of een organisatie alleen bestaat om haar eigen invloed te vergroten, of dat ze meer waarde willen bijdragen aan de samenleving, de Common Good.

Die vragen kun je stellen aan alle soorten organisaties zowel bedrijven als gemeenten, universiteiten, publieke organen en NGO's.

Een belangrijke innovatie van de ECG is de Common Good Balans, een instrument dat organisaties, bedrijven en overheden helpt om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te onderzoeken en te nemen. Het evalueert en meet de impact van de organisatie op mensen, milieu en samenleving en het laat de resultaten helder, transparant en op een onderling vergelijkbare manier zien. Een instrument dat de financiële balans aanvult met overzicht van duurzame waarden.

De balans wordt opgesteld aan de hand van de ECG Matrix, waarin 4 elementaire warden worden getoetst aan 5 stakeholdergroepen.

Bedrijven en organisaties die een Common Good Balans willen opstellen, laten beoordelen en waarderen kunnen de hulp inroepen van erkende coaches, die daarvoor speciaal zijn opgeleid.

Lees meer over

Deze website wordt voor ECG nl onderhouden door stichting iNSnet