De ECG en democratie

Elke regio, elke hub en elke vereniging beslist democratisch mee in de koers die de internationale beweging vaart en kan afgevaardigden sturen naar de jaarlijkse conventies. Alle afgevaardigden stemmen daar samen over het beleid.

In de besluitvorming staat het principe van systemische consensus centraal. In dat process wordt op een innovatieve manier gezocht naar het grootst mogelijke draagvlak voor een nemen van een beslissing. De eerste stap is het zoeken naar consensus. Is die consensus er niet, dan wordt stapsgewijs bepaald welke beslissing de minste weerstand in de groep oplevert. Dat besluit wordt vervolgens uitgevoerd, met het grootst mogelijke draagvlak.  

De beweging wil een voorbeeld zijn voor democratische vernieuwing in de samenleving. Die wordt van binnenuit opgebouwd: bedrijven en organisaties die deelnemen in de beweging worden bij het opstellen van hun ECG Balans ook beoordeeld op de democratische besluitvorming in hun organisaties zelf. Ook daar speelt de systemische consensus een belangrijke rol.

Lees meer over

Deze website wordt voor ECG nl onderhouden door stichting iNSnet