De ECG als sociaal initiatief

Mensen en organisaties die willen werken aan een nieuwe economie die goed is voor de hele samenleving, organiseren zich in wijken, dorpen, steden en in regio's. Daar werken ze lokaal aan de uitgangspunten van de Economy for the Common Good. Dat doen ze samen met lokale organisaties, bedrijven, scholen, de gemeente.

Zo’n lokale groep noemen we een energieveld of een hub. Elke groep werkt zelfstandig aan de uitgangspunten van de ECG en kiest daar speerpunten uit. Vanuit die speerpunten werken ze naar de overige aandachtsvelden toe.

Elke lokale groep kan zich organiseren in een eigen vereniging. De landelijke vereniging kan lokale en regionale activiteiten ondersteunen, maar geeft daar geen leiding aan. Ze staat ertussen, niet erboven.

Deze website wordt voor ECG nl onderhouden door stichting iNSnet