de Common Good economie

De Common Good economie in het kort

Waar doen we het voor: werken, zorgen, leiden, ondernemen, onderwijzen en onderzoeken? De economie die we kennen gaat alleen over geld en toont steeds meer tekenen van verval. De gevolgen voor klimaat en natuur worden pijnlijk zichtbaar. Iedereen kan spontaan wel een aantal oorzaken opnoemen van wat er fout gaat en waarom. Daarom gaan we het anders doen.

Steeds meer mensen zoeken verandering, verbetering en vervulling. En dat willen ze steeds meer samen doen. De Common Good economie biedt daarvoor een aanpak, die heel eenvoudig samengevat neerkomt op: alles wat je doet, in je werk en in je persoonlijke leven, heeft effect op de samenleving, dat wat we allemaal gemeen hebben, in common.

In de Common Good economie draagt alles wat je onderneemt positief bij aan de samenleving (of brengt daar op zijn minst geen schade aan toe).

Die bijdrage wordt in meer vormen van waarde uitgedrukt dan geld alleen: het gaat om behoud van en bijdragen aan milieu en natuur, gezondheid en menselijke waardigheid, en solidariteit, transparantie en democratie.

Christian Felber heeft de principes van de Common Good economie uitgewerkt in een aanpak die gericht is op samenwerking en versterking van een menselijke en solidaire samenleving. Iedereen draagt daar op zijn eigen wijze aan bij.

Die bijdrage, en vooral de groei in kwaliteit in plaats van alleen kwantiteit, kun je zichtbaar maken in een balans. Net zoals je dat doet voor je financiële huishouding, maar dan verdeeld over meerdere waarden en met hun effect op mensen en de economische en ecologische omgeving.

Bedrijven en organisaties kunnen met een Common Good balans in één oogopslag zien ( en laten zien!) wat hun bijdrage aan de samenleving is, per waarde en voor elke stakeholder. En vooral ook hoe deze zich in de tijd ontwikkelt.

Bovendien maakt de balans verschillen in prestaties en kwaliteiten tussen organisaties zichtbaar en vergelijkbaar.

Werken in het belang van de samenleving kun je eigenlijk alleen maar als je ook samenwerkt, in plaats van elkaar de tent uit concurreert. De prijsconcurrentie van de huidige vrije markteconomie kent vooral verliezers. Slechts 1% wint. Maar als je samenwerkt kun je best onderling concurreren op kwaliteit. In een sportvereniging werk je ook samen aan een doel, terwijl iedereen wel de beste wil zijn. Ook in de natuur hebben de beste individuen van een soort de grootste kans op overleven en voortplanten, waardoor de soort sterker wordt, en de natuur stabieler.

Samen werken aan een economie waarin iedereen gelijkwaardig meedoet en een comfortabel leven leidt in een veilige wereld is geen utopie. Het is eerder een voorwaarde voor ons voortbestaan. De Common Good economie biedt daarvoor een heel praktische en toepasbare aanpak. Daar kun je vandaag al mee aan de slag.

Lees meer over

Deze website wordt voor ECG nl onderhouden door stichting iNSnet