Common Good Matrix

De Matrix is het hart van de methode waarmee de Common Good Balans wordt opgesteld. Aan de hand van 4 waarden wordt de invloed van een organisatie op 5 stakeholder groepen onderzocht.

Zo ontstaat een overzicht van 20 thema's die samen de duurzaamheid van een organisatie volledig in beeld brengen.

Voor elk van de thema's wordt een afzonderlijke score behaald. Samen leiden die weliswaar tot een totaalscore, maar juist het overzicht van de deelscores geeft een gedetailleerd inzicht in de sterke punten van een organisatie. En het laat zien waar de uitdagingen liggen.

Organisaties met een zelfde totaalscore kunnen op heel verschillende gebieden sterk zijn.

Er is een handboek beschikbaar dat nauwkeurig beschrijft hoe de verschillende thema's worden onderzocht en geëvalueerd. Organisaties kunnen daar zelf mee aan de slag, maar er zijn ook speciaal opgeleide en erkende coaches beschikbaar om het proces te begeleiden.

Deze website wordt voor ECG nl onderhouden door stichting iNSnet