Common Good Balans

De Common Good Balans maakt zichtbaar hoe duurzaam een bedrijf of organisatie is en wat haar bijdrage aan de samenleving is. Dat toont ze aan de hand van 4 waarden en hun invloed op 5 stakeholdergroepen.

De bijdrage aan het common good wordt beoordeeld met de Common Good Matrix. In de Matrix wordt aan de hand van de 4 kernwaarden de impact van de organisatie gemeten op de verschillende groepen stakeholders:

  • Welke impact hebben economische activiteiten op de algemene kwaliteit van leven, vandaag en voor toekomstige generaties?
  • Welke aandacht wordt besteed aan menselijke waardigheid?
  • Wordt sociale rechtvaardigheid bevorderd?
  • Wordt ecologische duurzaamheid gegarandeerd?
  • Worden bedrijfsdoelen democratisch en in samenwerking gerealiseerd? Hoe transparant is het proces? 

Alleen als een bedrijf verder gaat dan de wettelijke voorschriften worden punten toegekend. Aftrek van punten vindt plaats als de onderneming schade toebrengt aan stakeholders of de omgeving.

Ook onderwijsinstellingen en lokale overheden kunnen een CG Balans opstellen, net als bedrijven. 

De Common Good Economie is door het Europees Economisch en Sociaal Comit√© (EESC) erkend als model voor de verspreiding van een ethisch economisch systeem in Europa. Zie ook EESC statement

Deze website wordt voor ECG nl onderhouden door stichting iNSnet