Wij werken aan een eerlijke economie en een duurzame en solidaire samenleving.

We werken aan een samenleving met een economie die meer welzijn brengt voor iedereen in plaats van alleen maar voor een kleine groep. Aan een samenleving waarin mensen elkaar respecteren en waarin we werken en leven op een manier die de planeet, de natuur en het klimaat beschermt voor ons allemaal en voor komende generaties.

De Economy for the Common Good is

  • een economisch rendabele en concreet toepasbare werkwijze voor bedrijven en organisaties van elke omvang of vorm. Hun resultaat wordt gemeten als de totale waarde die ze aan de samenleving bijdragen.
     
  • een politiek model als motor voor bestuurlijke transformatie. In een open democratie werken we samen aan een goed en eerlijk bestaan voor iedereen en alles wat leeft op onze planeet, met een economisch systeem dat de common good dient. 
     
  • een sociaal initiatief dat bewustzijn creëert voor verandering van het systeem, gebaseerd op collectief onderling respect en vertrouwen. De beweging geeft hoop en moed, en streeft naar open samenwerking met andere, soortgelijke initiatieven.

 

Lees meer over

Events

Deze website wordt voor ECG nl onderhouden door stichting iNSnet